donderdag 23 februari 2012

Gespot!Neen, u vergist zich niet. De schijnsels die u ziet ter hoogte van de bril, zijn niet de weerspiegelingen van een overijverige flits van het  fototoestel. Er komt wel degelijk licht uit de bril van deze in concentratie zijnde tiret. Een nieuwe trend? Oh ja, wel degelijk. Immers steeds gemakkelijk om juist te spelden wanneer het al wat duister wordt, handig om in het donker in het buurthuis op zoek te gaan naar de lichtschakelaar en natuurlijk om uw sleutels te zoeken in uw sjakosj als ge op de parking staat. Binnenkort ziet iedereen het licht! En wilt ge nu al naar de winkel rennen voor dit hebbeding, je vindt het natuurlijk bij de Guy.