zondag 4 maart 2012

de tfijftig voor Van Katoen


Ge gaat een uitdaging aan. of 't is te zeggen: ge daagt uzelve uit. Of 't is te zeggen: Ge daagt een ander uit. Daar zijt ge goe in. En omdat ge een schijtluis zijt, betrekt ge er direct iemand bij. Anneleen. 

En dus daagt ge heel de tirettenploeg uit. Dat ge wel 50 grote tassen wou maken. Samen hé.
De voorbereidingen waren niet echt efficiënt maar wel plezant.


En dan is't serieus. 
Ge staat daar met loden schoenen uw organisatorisch talent tentoon te spreiden.
En de anderen keken en deden. Serieus, iedereen snapte ons ingenieus uitgedokterd fabrieksysteem. Waarvoor dank!

En bleven maar doen. De een al wat serieuzer dan de ander, dat moeten we toegeven.
Na een kwartier hebt ge er al dertien. Dertien. Na een kwartier.
Dat kan beter, dus na een hele avond tirettengewijs u best te doen, klopt ge af.
Ge klopt af op zeventachtig.
Grote tassen.

 Ge zijt geweldig bedankt teken-, knip-, strijk-, naai- en overlockteam. You're the best!


 Alstemblieft van katoen